o mnie

Serdecznie zapraszam

mod header wizyta

Publikacje

 

2017

Majchrzycki M.
 Sowa Rigpa. Terapie zewnętrzne wspomagające trawienie. Naturoterapia w praktyce 2017, nr 3, s. 60-64  

Majchrzycki M.
Osteopatyczne techniki funkcjonalne. Technika napięcia i przeciwnapięcia oraz technika ułatwionego pozycyjnego rozluźniania. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2017, nr 87, s. 56-58

Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok. Red. nauk. Marian Majchrzycki. Wydaw. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017, wyd. 3

Majchrzycki M.
Sowa Rigpa - Tradycyjna Medycyna Tybetańska. Naturoterapia w praktyce 2017, nr 2, s. 76-80

Liem T., Dobler T. K., Puylaert M. Przewodnik po osteopatii wisceralnej. Tom 1 i 2. Red. nauk. Marian Majchrzycki. Wydaw. MedPharm Polska, Wrocław 2017

2016

Majchrzycki M. Diagnsotyka różnicowa w fizjoterapii i terapii manualnej. Podstawowe badanie neurologiczne - badanie czucia. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2016, nr 78, s. 34-36 CZYTAJ

Majchrzycki M. Ćwiczenia okolicy lędźwiowo-krzyżowej zalecane w ostrej fazie bólowej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2016, nr 76, s. 34-35 CZYTAJ

Majchrzycki M. Wybrane ćwiczenia Jogi Nejang wspomagające trawienie. Spojrzenie zachodniego praktyka. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2016, nr 73, s. 58-62 CZYTAJ 

Majchrzycki M. Osteopatia trzewna. Wątroba. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2016, nr 71, s. 54-56 CZYTAJ 

Majchrzycki M.
Osteopatia i powięź. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2016, nr 70,  s. 52-54 CZYTAJ


Majchrzycki M.
, Bodnar-Nanuś A. Osteopatia i terapia manualna w usprawnianiu osób starszych. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2016, nr 69, s. 41-44 CZYTAJ


2015

Majchrzycki M.
 Terapia manualna narządów wewnętrznych. Dlaczego warto dotykać brzucha? Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2015, nr 67, s. 42-44 CZYTAJ

Majchrzycki M. Rola przepony oddechowej w powstawaniu i utrwalaniu dysfunkcji narządu ruchu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2015, nr 62, s. 22-24 CZYTAJ

Majchrzycki M. Terapia manualna u kobiet w ciąży. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja 2015, nr 59, s. 23-34 CZYTAJ

Majchrzycki M. i wsp. Application of osteopathic manipulative technique in the treatment of back pain during pregnancy. Ginekologia Polska 2015, 86, 3, s. 224-228.

Majchrzycki M., Bartkowiak J. i wsp. Polymorphisms of collagen 1A1 (COL1A1) gene and their relation to bone mineral density in postmenopausal women. Ginekologia Polska 2015 : T. 86, nr 12, s. 907-914

Kozinoga M., Majchrzycki M., Piotrowska S. Low back pain in women before and after menopause. Prz. Menopause. 2015 : R. 14, nr 3, s. 203-207

Piotrowska S., Majchrzycki M., Rogala P., Gołębiewski P. Does it pay to be active? Trends Sport Sci. 2015 : Vol. 22, nr 1, s. 19-23, il. tab. bibliogr. abstr.

Jóźwiak M., Kinel E., Liniński P., Majchrzycki M., Szymczak M. Rehabilitacja medyczna w chorobach narządu ruchu. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentow i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; s. 353-376

2014

Majchrzycki M., Kocur P., Kotwicki T. Deep tissue massage and nonsteroidal anti-inflammatory drugs for low back pain: a prospective randomized trial. Sci Word J. 2014 : Vol. 2014, art. ID 287597, s. 1-7

Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W. Od diagnozy do terapii - przebieg konsultacji w gabinecie terapeuty manualnego. Cz. 1. Wywiad wykluczający. Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja 2014, nr 55, s. 26-28

Szymczak M., Majchrzycki M., Stryła W., Lisinski P. The effects of various forms of rehabilitation on patients with lower limb ischemia. Trends Sport Sci. 2014 : Vol. 21, nr 2, s. 93-100

Piotrowska S., Rogala P., Majchrzycki M., i wsp. Świadomość zawodników a metoda Kinesiology Taping W: Różne oblicza fizjoterapii. Dysfunkcje narządów ruchu. 5/2014 Red. Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Marian Majchrzycki Poznań 2014, 2014 str 114-123

Ożarowski M., Majchrzycki M., i wsp. Działania antyoksydacyjne i profil fitochemiczny mieszanki ziołowej przeznaczonej do stosowania w fitoterapii przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. 15. Sejmik Zielarski "Zioła - tradycja i nowoczesność". Żerków, 6-7 VI 2014 r.

Piotrowska S., Majchrzycki M., Rogala P. Nowe spojrzenie na ból kolarskiego kolana. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XX - Edycja Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa. Zgorzelec, 20-22 III 2014.

Piotrowska S., Majchrzycki M. i wsp. Wykorzystanie metody Kinesiology Taping przez amatorów kolarstwa górskiego. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XX - Edycja Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa. Zgorzelec, 20-22 III 2014

Hetman R., Piotrowska S., Majchrzycki M. Propozycja programu rehabilitacji pacjenta po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego. W: Dysfunkcje narządów ruchu. Różne oblicza fizjoterapii. Red.: Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Marian Majchrzycki. Poznań 2014 s. 124-140

2013

Dysfunkcje narządów ruchu : Interdyscyplinarne rozumienie problemów związanych z diagnostyką i terapią dziecka. Red.: Marian Majchrzycki, Ewa Gajewska,  Magdalena Łańczak-Trzaskowska. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2012 115

Szymczak M. Majchrzycka M. Therapeutic conduct in postmenopausal women with different forms of urinary incontinence. Pre Menopauzalny 2013 : R. 12, nr 6, s. 484-488,

Majchrzycki M. Zasady przenoszenia i asekuracji osób niepełnosprawnych. W: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Red. nauk.: Magdalena Strugała, Dorota Talarska. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2013

Marszałek S., Majchrzycki M., Golusiński W. Dysfunctions of the locomotor system. Physiotherapy in head and neck cancer. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2012; 111 s.

2012

Majchrzycki M. i wsp. Postępowanie kinezyterapeutyczne u kobiet po operacjach ginekologicznych. Przegląd Menopauzalny 2012:11(6):510-513 CZYTAJ

Szymczak M., Majchrzycki M., Stryla W., Marszałek S. Rehabilitation modes for patients with iliotibial band friction syndrome. Issue Rehab. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2012:1:39-48.

Napięcia mięśniowe. Od diagnostyki do leczenia Gilles Péninou, Serge Tixa Red. nauk. tł.: Marian Majchrzycki. Wydaw. Lek. PZWL, Warszawa, 2012 CZYTAJ

Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Dysfunkcje tkanek miękkich w bólach okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2012:24:40-42.

2011

Marszałek S., Majchrzycki M., Golusiński W.: Dysfunctions of the Locomotor System 2/ 2011.

Majchrzycki M., Marszałek S., Lipiec J., Kulczyk A.: The use of core stabilization exercises in postoperative patients with head and neck cancer. Dysfunctions of the Locomotor System 2/ 2011. Ed. S. Marszałek, M. Majchrzycki, W. Golusinski Poznań, 2011; 90-103 CZYTAJ

Marszałek S., Marciniak R., Majchrzycki M., Golusiński W.: Assessing the influence of total laryngectomy on functional changes in the head, neck and shoulder girdle. Dysfunctions of the Locomotor System 2/2011. Ed. S. Marszałek, M. Majchrzycki, W. Golusinski Poznań, 2011; 64-75 CZYTAJ

Gołębiewski P., Majchrzycki M., Warzecha D, Brodowiak M.: Breathing therapy as a support in the process of rehabilitation. In: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy. Ed. by: Juliusz Huber, Marcin Wytrążek, Joanna Lipiec, Aleksandra Kulczyk. Poznan, 2011: 172-180

Gulczyńska A., Majchrzycki M.: Psychological mechanisms in pain and locomotor system treatment - practical methods improving therapy effectiveness. In: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy. Ed. by: Juliusz Huber, Marcin Wytrążek, Joanna Lipiec, Aleksandra Kulczyk. Poznan, 2011: 181-190

Brodowiak M., Majchrzycki M.: The use of biological recovery as a prevention in martial arts.In: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy. Ed. by: Juliusz Huber, Marcin Wytrążek, Joanna Lipiec, Aleksandra Kulczyk. Poznan, 2011:70-82

Piotrowska S., Horbulewicz M., Janicka M., Sharma S., Majchrzycki M.: Fizjoterapia w Katmandu i w Poznaniu - porównanie najczęściej występujących schorzeń narządu ruchu oraz usprawniania pacjentów. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współczesne kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej" pt. Diagnostyka i leczenie fizjoterapeutyczne schorzeń z towarzyszącym bólem mięśniowym. Poznań, 2011

Biernacki J., Majchrzycki M.: Physiotherapy theory and practice. Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011.

Majchrzycki M., Piotrowska S.: Headaches - manual treatment of myofascial tension. In: Physiotherapy theory and practice. Ed. by: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki. Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011: 101-111

Banaś A., Majchrzycki M., Stryła W., Warzecha D., Brodowiak M.: Rehabilitation after ankle joint injuries. In: Physiotherapy theory and practice.Ed. by: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki. Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011: 139-149

Brodowiak M., Majchrzycki M., Stryła W., Banaś A., Gołębiewski P.: The importance of physical therapy in sports-related post-injury changes (martial arts). In: Physiotherapy theory and practice. Ed. by: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki. Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011: 57-69

Majchrzycki M. Wyprawa na Dach Świata. Fakty UMP. 2011:(2) 4-7

Bodnar-Nanuś A., Majchrzycki M.: Możliwości wykorzystania zabiegów manualnych i technik osteopatycznych w usprawnianiu osób starszych. W: Różne oblicza starości (red.) K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska. Poznań, 2011 CZYTAJ

Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Diagnostyka różnicowa i leczenia manualne w dolegliwościach bólowych kompleksu barkowego. Cz.2. Badanie i przypadki kliniczne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2011:22:46-51

Majchrzycki M., Hojan K., Zastosowanie wybranych technik osteopatycznych w kompleksowej rehabilitacji chorych z rakiem piersi. W: Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii. Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 8. Poznań 2011 CZYTAJ

Wieja J., Majchrzycki M., Warzecha D. „Aktywna" blizna jako główny czynnik dolegliwości bólowych – analiza na przykładzie 68-letniej pacjentki po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego. W: Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii. Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 8. Poznań 2011

Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Diagnostyka różnicowa i leczenia manualne w dolegliwościach bólowych kompleksu barkowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2011:20:34-37

2010

Majchrzycki M., Hoffmann M.,: Postępowanie osteopatyczne w ostrych stanach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu". Materiały Naukowe Konferencji, Poznań, 6-7 V 2010, s. 18

Marszałek S.,Wójcik A., Pyszora A., Senderek T., Majchrzycki M.: Rola terapii tkanek miękkich w fizjoterapii i osteopatii onkologicznej. II Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu". Materiały Naukowe Konferencji, Poznań, 6- 7 V 2010. s. 19

Majchrzycki M., Mrozikiewicz M., Kocur P., Bartkowiak-Wieczorek J., Hoffmann M., Stryła W., Seremak-Mrozikiewicz A., Grześkowiak E.: Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży. Ginek. Pol., 2010, T. 81, nr 11, s. 851-855

Majchrzycki M., Krótki M., Tokarek P., Górski P., Kocur P.,: Terapia oddechowa - wspomaganie leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Pod red.: Juliusza Hubera, Marcina Wytrążka, Aleksandra Kabscha, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010, s. 87- 97 CZYTAJ

Nawrocka-Bogusz H., Majchrzycki M., Łańczak-Trzaskowska M., Majewska L.: Ocena skuteczności terapii ESWT w wybranych jednostkach chorobowych. Nowiny Lekarskie 2010:79 (3) 228-234 

Warzecha D., Majchrzycki M.: Usprawnianie narządu ruchu. Fakty UMP, 2010, 11, nr 3, s. 12 CZYTAJ

Majchrzycki M.: Rehabilitacja na Dachu Świata. Fakty UMP 2010, 11, nr 4, s. 8

Majchrzycki M., Stryła W. Rola tkanek miękkich – mięśni, więzadeł w powstawaniu dolegliwości bólowych odcinka ledźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Przegląd nauk o zdrowiu. 1/2010, Poznań, 2010, s. 96-100

Majchrzycki M., Warzecha D., Kocur P.: Dysfunctions of the Locomotor System. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010

Majchrzycki M., Hoffmann M., Ciepała W.: Postępowanie osteopatyczne w dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Pod red.: Juliusza Hubera, Marcina Wytrążka, Aleksandra Kabscha, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010, s. 59- 66

Majchrzycki M., Hoffmann M., Marszałek S.: Selected Osteopathic Techniques in Low Back Pain Treatment. Dysfunctions of the Locomotor System. Ed. M. Majchrzycki, D. Warzecha, P. Kocur. Poznań, 2010 CZYTAJ

Ciechomski J, Majchrzycki M.: Use of Osteopathic Techniques in treatment of Lymphatic Dysfunction. Dysfunctions of the Locomotor System. Ed. M. Majchrzycki, D. Warzecha, P. Kocur. Poznań, 2010 CZYTAJ

Wójcik A, Marszałek S, Pyszora A, Majchrzycki M.: The application of osteopathy and manual therapy in oncology and in palliative care. Dysfunctions of the Locomotor System. Ed. M. Majchrzycki, D. Warzecha, P. Kocur. Poznań, 2010 CZYTAJ

2009

Majchrzycki M., Mścisz A., Stryła W., Czerny B., Bogacz A., Karasiewicz M., Grześkowiak E., Mrozikiewicz P.M.: Nowe spojrzenie na mechanizmy działania tradycyjnych mieszanek ziołowych stosowanych w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Herba Polonica., Vol. 55, No 4, 2009

Majchrzycki M., Ciechomski J.: Ból rzekomokorzeniowy. Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Red.: Aleksander Kabsch, Juliusz Huber. Poznań, Ośrodek Wydaw. Nauk., Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Z. 4, 2009, s. 49-53

Stryła W., Warzecha D., Majchrzycki M.: Postępowanie usprawniające po leczeniu operacyjnym wypadnięcia jądra miażdżystego w części lędźwiowej kręgosłupa. Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Red.: Aleksander Kabsch, Juliusz Huber. Poznań, Ośrodek Wydaw. Nauk., Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Z 4, 2009, s. 43-48

Hojan K., Majchrzycki M.: Zastosowanie terapii manualnej w usprawnianiu narządu ruchu u kobiet leczonych z raka piersi. Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Red.: Aleksander Kabsch, Juliusz Huber. Poznań, Ośrodek Wydaw. Nauk., Zeszyty Promocji Rehabilitacji., Z. 4. 2009, s. 120-131

Hojan K., Majchrzycki M., Nowakowski A.: Wpływ leczenia onkologicznego na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego u kobiet leczonych z powodu raka piersi. Effect of cancer treatment on the incidence of cervical spine pain in women treated for breast cancer. I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska". Warszawa, 11-13 IX 2009, Post. Rehab. 2009, t. 23, nr. 2, s.177-178

Majchrzycki M., Tarnowska I., Problem do rozgryzienia, Medical Tribune, 20, 2009 CZYTAJ

2008

Stryła W., Warzecha D., Majchrzycki M.: Usprawnianie po leczeniu operacyjnym wypadnięcia jadra miażdżystego w części lędźwiowej kręgosłupa. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia kliniczna a terapia manualna". Poznań, 17-18 IV 2008, Materiały Naukowe Konferencji, s. 13.

Hojan K., Majchrzycki M., Stryła W. , Załuski J.: Ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa L - S u kobiet leczonych z powodu raka sutka. VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabiltacji "Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa". Ryn, 04-07 IX 2008, Post. Rehab., 2008, suppl. 7, s. 39-40

Stryła W., Warzecha D., Majchrzycki M.: Aby nie bolał kręgosłup. Fakty UMP 2008, 9, nr 3, s. 14

2003

Nowak A., Pilaczyńska-Szcześniak Ł., Krutki P., Kasprzak Z., Karolkiewicz J., Majchrzycki M.: Ocena wybranych wskaźników metabolizmu węglowodanowego i lipidowego u osób stosujących dietę wegańską. Examination of selected indicted of carbohydrate and lipid metabolism in subjects under a vegan diet. Endokr. Pol., 2003, t. 54, nr 2, s. 181-185

ćwiczenia

Zobacz dedykowany zestaw ćwiczeń

Osteopatia

Człowiek to jedność

PIERWSZA WIZYTA

zobacz dedykowany zestaw ćwiczeń

O mnie

dr n. med., osteopata, terapeuta manualny, fizjoterapeuta

Szkolenia

Serdecznie zapraszam na warsztaty

TERAPIA

Indywidualne podejście do dysfunkcji pacjenta

BÓLE STAWÓW

Zobacz dedykowany zestaw ćwiczeń

WYWIAD

Ćwiczenia aktywizujące odcinek lędźwiowy

Napinanie mięśnia czworogłowego uda

Ćwiczenie rozluźniania żuchwy

SHORT MASTER COURSE